lunes, 7 de julio de 2014
URETAN

Harri bat ezarri uretan.
Eta beste harri bat gero.
Eta bizitza bat, eta bi,
eta hogei amets gehiago...
Ezarri bat bestearen ondoren
uretan, erreka zeharkatzeko.
Etxerako bidean, ez dadin beste inor ito.

MIKEL ETXABURU

EN EL AGUA

Pon una piedra en el agua.
Y otra piedra después.
Y una vida, y dos,
y veinte sueños más...
Pon lo uno después de lo otro
en el agua, para cruzar el arroyo.

Para que nadie más se ahogue, en el camino a casa.