jueves, 25 de septiembre de 2014
dick turpin

Beti omen dago klaraboiaren bat
nondik ihes egin.
Dick Turpin ez zebilen oker,
baina galdera zuzena
ez da nondik,
nora ez dakienak
ez baitu sekula klaraboiarik ikusiko

MIKEL ETXABURU
dick turpin

Dicen que siempre hay alguna claraboya
por la que huir.
Dick Turpin no se equivocaba,
pero la pregunta correcta
no es por dónde,
porque el que no sabe adónde

nunca verá la claraboya.