jueves, 25 de septiembre de 2014
destruktorea

Gure aitak
Vicente Yáñez Pinzón destruktorean
egin zuen bi urtez soldadutza.
Arrantzalea zela eta gerra barkuan sartu zuten.
Bertan azaldu zioten nor zen Vicente Yáñez Pinzón:
Niña karabela gidatu zuen nabigatzaile espainola,
Kristobal Kolonen laguntzailea,
Amazonasen delta aurkitu zuena
...
Arrantzalea zela eta
gerra barkuan sartu zuten gure aita,
eta Vicente Yáñez Pinzón izen ona zela
pentsatu zuen
destruktore batentzat.

MIKEL ETXABURU
el destructor

Mi padre
hizo la mili durante dos años
en el destructor Vicente Yáñez Pinzón.
Como era pescador lo metieron en un barco de guerra.
Allí le explicaron quién era Vicente Yáñez Pinzón:
el navegante español que condujo la carabela Niña,
el ayudante de Cristóbal Colón,
el que descubrió el delta del Amazonas
...
Como era pescador
metieron a mi padre en un barco de guerra,
y pensó
que Vicente Yáñez Pinzón era un buen nombre

para un destructor.