domingo, 21 de diciembre de 2014
HIRU LEZIO

Bat, etxetik irten baino lehen esan zidaten
zer zen bizitza
baina ahantzi egin dut

bi, gerora ikusi dut bizitza norabide bakarreko bidea dela
ez duela atzera bueltarik
eta ulertu dut

hiru, erortzeak zutik jartzea dakar berarekin
irakaspenik onena geure akatsek ematen digutena da
eta ikasi egin dut

MIKEL IBARGUREN
TRES LECCIONES

Una, antes de salir de casa me dijeron
qué era la vida
pero lo he olvidado

dos, después he visto que la vida es un camino de dirección única
que no tiene vuelta atrás
y lo he entendido

tres, caer trae consigo ponerse de pie
la mejor enseñanza es la que nos dan nuestros errores
y lo he aprendido