domingo, 27 de marzo de 2016ごめんあさい。  (gomennasai)  Lo siento.

ありがとう。  (arigatou)  Gracias.

本当?  (hontou)  ¿De verdad?

私は です。  (watashi wa...desu)  Me llamo...

お元気ですか。  (o-genki desu ka)  ¿Qué tal estás?

好きです。  (suki desu)  Me gusta.

嫌いです。  (kirai desu)  No me gusta.

すみません。  (sumimasen)  Perdón.