martes, 5 de agosto de 2014
UME BAT SEGUNDORO

Kalefakzioa  amaitu da.
Eta ez duzu konpondu behar, aita?
Amaitu da, ez dago,
beste gauza asko ez dauden bezala.
Zimbabweko ume askok ez dute urik.
Birmaniakoek ez dute zapatarik.
Haitikoek ez dute esnea inoiz probatu.
Afganistangoek belarra jaten dute neguan.
Siberiakoek behatzak dituzte izoztuta.
Patagoniakoek ez dute betaurrekorik eta
itsu gelditzen ari dira.
Mongoliakoek ez dute itsasoa inoiz ikusiko.
Indiakoek ez dute guraso hilak erretzeko adina egurrik.
Munduko ume askok ez dute ezer,
eta beste asko, honezkero, ez daude
beste gauza asko ez dauden bezala.
Eta ez duzu konpondu behar, aita?

JUAN RAMON MADARIAGA
UN NIÑO CADA SEGUNDO

Se ha acabado la calefacción.
¿Y no la vas a arreglar, apa?
Se ha acabado, no hay,
del mismo modo que no hay otras muchas cosas.
Muchos niños de Zimbabwe no tienen agua.
Los de Birmania no tienen zapatos.
Los de Haití nunca han probado la leche.
Los de Afganistán comen hierba en invierno.
Los de Siberia tienen los dedos congelados.
Los de Patagonia no tienen gafas y
se están quedando ciegos.
Los de Mongolia no verán nunca el mar.
Los de la India no tienen suficiente leña para incinerar a sus padres muertos.
Muchos niños del mundo no tienen nada,
y otros muchos, ya, no existen
del mismo modo que no existen otras muchas cosas.

¿Y no lo vas a arreglar, apa?