jueves, 14 de abril de 2016¡Lo siento!  (gomen´nasai)  ごめんなさい

Perdón  (soorii, del inglés "sorry")  ソーリー

¿Puedes repetirlo?  (anata wa futatabi sore o iu koto ga dekimasu ka?)  あなたは再びそれを言うことができますか?

Mi japonés es malo.  (watashi no nihongo wa waruidesu)  私の日本語は悪いです

¡No sé!  (watahiniha wakaranai)  私にはわからない

¡No entiendo!  (watashi wa rikai shite inai)  私は理解していない